NordGrit Oy yrityksenä

Yrityksen tausta ja arvot

NordGrit Oy on vuonna 2020 Pirkanmaalla perustettu, tuotekehitykseen painottunut startup-yritys, jonka missiona on omalla toiminnallaan vaikuttaa turvallisen ja kestävän ympäristön sekä tulevaisuuden puolesta. NordGritin visiona on kehittää ensisijaisesti talvi­jalankulun turvallisuutta sekä vähentää talvi­hoidosta koituvia ympäristö­haittoja ja kustannuksia. Tämän ohella yritys pyrkii vaikuttamaan positiivisesti muun muassa ympäristön viihtyvyyteen sekä ihmisten liikkumis­tottumuksiin.

Yrityksen lähtökohtaisena tavoitteena on ollut kehittää taajama-alueiden kunnossapitoon uusi talvihoidon lisälaite, X-Grit®-rouhinteräkauha, jolla parannetaan talvijalankulun turvallisuutta sekä tuetaan ympäristöystävällisempää ja kestävämpää talvihoitoa – pyrkien samalla vastaamaan myös yhteiskunnan kehityksen asettamiin käytännön haasteisiin.

Yrittäjän suusta

Kiinnostus yrittäjyyttä ja tuote­kehitystä kohtaan on kytenyt jo kohta vuosi­kymmeniä, ja erilaisten asioiden ideointi ja pohdiskelu on juurtunut syvään. Idea X-Grit®:sta sai alkunsa oma­kohtaisesta loukkaantumiseen johtaneesta liukastumisesta, minkä myötä huomio alkoi keskittyä enemmän ja enemmän joka talviseen ja kirjaimellisesti jäätävän isoon ongelmaan: talvikauden liukkauteen.

Niinpä X-Grit®:n tuotekehitys­prosessi on ollut intohimoista ja antoisaa, eikä työstä ja tunneista ole kehitys­työn aikana säästelty. Myös useat eri henkilöt ja sidosryhmät matkan varrella ovat antaneet suunnattoman arvokkaan panoksensa X-Grit®:iin. Keksijänä ja kehittäjänä toivon, että X-Grit® saavuttaa paikkansa yleisesti käytettynä talvihoidon lisälaitteena, jonka avulla onnistutaan aidosti estämään kaatumis­tapaturmia ja parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään talvi­hoidosta koituvia moninaisia ympäristö­haittoja sekä kehittämään saavutetuilla kustannus­säästöillä yhteiskuntaa edelleen paremmaksi.

Ota yhteyttä!

X-Grit®:iin sekä myös muihin asioihin liittyen voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön OTA YHTEYTTÄ-sivulta löytyvällä yhteydenottolomakkeella, jolloin olemme yhteydessä teihin.

Kari Issakainen

"se X-Grit-mies" / toimitusjohtaja

(+358) 45 7833 0777
info@nordgrit.fi
Kari Issakainen